welkom voor kinderen wie ben ik zakelijk contactOuders willen graag dat het goed gaat met hun kind en dat het gelukkig is. Soms gebeuren er dingen waar je je kind tegen had willen beschermen of voelt je kind zich heel naar zonder dat je als ouder begrijpt wat de reden is. Tijdens het opgroeien kunnen er allerlei dingen gebeuren die een ongestoorde ontwikkeling belemmeren. Het is voor een kind belangrijk om niet te lang 'vast te zitten' in een ontwikkelingsfase en gezond door te kunnen groeien. Als ouder weet je niet altijd hoe je je kind dan kunt begeleiden. Integratieve kindertherapie creëeert ruimte, begrip en keuzemogelijkheden voor het kind. Een kind kan hierdoor een nieuwe balans vinden en zich prettig verder ontwikkelen.

naar boven

copyright Truus Busschers

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Het kind in ontwikkeling staat centraal. Als je als ouders merkt dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit en je weet zelf niet meer hoe je kunt helpen, kan kindertherapie uitkomst bieden. Kinderen vinden integratieve kindertherapie leuk doordat er erkenning is voor datgene wat voor het kind op dat moment belangrijk is. Ieder kind is uniek en heeft recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. Met spel en interventietechnieken helpt de integratief kindertherapeut het kind om naar een oplossing toe te werken. Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. De integratief kindertherapeut kijkt vanuit 6 verschillende invalshoeken naar het kind.

De 6 invalshoeken zijn:

Psychodynamische methode; onverwerkt verleden, oude nare ervaring.
Stressmethode; draagkracht vergroten of draaglast verkleinen.
Gedragstherapie; aan- en afleren van gedrag, sociale vaardigheden.
Somatische methode; wat vertelt het lichaam, waar is de klacht voelbaar.
Gezinstherapeutische methode; communicatie binnen het gezin.
Spirituele methode; wie hij of zij echt is en welke mogelijkheden heb je.

Door vanuit dit totaalpakket te werken is het een intensieve vorm van therapie. De inzet is om een kind weer te laten geloven en handelen vanuit zijn of haar eigen kracht. Integratieve kindertherapie bewerkstelligt een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. De kindertherapie helpt het kind om uit te vinden hoe hij of zij het beste met zijn of haar probleem om kan gaan.

naar boven

Bij welke problemen?

Ouders melden hun kind aan als het last heeft van de volgende vijf algemene toepassingsgebieden en hier iets aan wil doen:
 • emotionele problemen zoals angsten, fobieen, traumaverwerking, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, (zelf)destructief gedrag, agressiestoornissen;
 • sommige lichamelijke en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of eczeem, natuurlijk is het belangrijk dat een medische oorzaak uitgesloten wordt;
 • aangeleerde probleemgewoonten zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen;
 • gedragsproblematiek zoals woedeaanvallen, anti-sociaal gedrag, liegen, stelen, contactverbreking, gebrek aan concentratie;
 • ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek, taal- en spraak- en leerproblemen.
Wat is integratieve kindertherapie? | Hoe gaan de sessies? | Hoe verloopt de therapie? | Uitgangspunten | Rechten van het kind

naar boven

Hoe gaan de sessies?

Het kind kiest uit alle beschikbare materialen waarmee het aan de slag wil gaan. De materialen sluiten aan bij wat kinderen leuk vinden, copyright Truus Busschers schilderen, boetseren, knuffels, poppen, verkleedkleren, imaginaties en vele andere mogelijkheden. Natuurlijk zijn er ook kinderen die graag zelf vertellen wat er met ze aan de hand is, dat kan ook. Ik ga ervan uit dat kinderen uiteindelijk precies weten wat ze nodig hebben en ook de oplossing voor hun probleem kennen. Integratieve kindertherapie sluit aan bij de belevingswereld en de klacht van het kind. In de therapie wordt eerst de klacht afgebakend. We boren de al aanwezige hulpbronnen aan en versterken die; alles wat 't kind al heel goed kan, zodat het kind ook werkelijk sterker komt te staan.
Het kind wordt benaderd als een uniek persoon, met eigen ervaringen, emoties en ontwikkelingskansen. Het kind neemt een actieve rol in het therapeutisch proces. Ik werk met het probleem van het kind, al ligt die vaak op één lijn met het probleem van de ouders. Problemen van kinderen hebben veelal een wisselwerking met hun omgeving. Een probleem waar het kind last van heeft is vaak ook lastig voor de ouders of school. Het is belangrijk dat ouders betrokken worden bij de kindertherapie en zich inzetten in het belang van de kindertherapie.

naar boven

Hoe verloopt de therapie?

Na het eerste contact krijgt u van mij een uitgebreide vragenlijst, waarin u kunt aangeven wat het huidige probleem is en waarin u tevens een korte schets geeft van de ontwikkeling van uw kind. Dan volgt een intakegesprek met de ouders / verzorgers. Vervolgens start een diagnostische fase van vijf wekelijkse sessies met uw kind. Het gaat in deze fase om onderzoek en verheldering van het probleem. De persoonlijke aandacht werkt vaak al positief en geeft meer zelfvertrouwen. Dan volgt een oudergesprek waarin het proces, de voortgang, een voorlopige diagnose en het behandelplan besproken wordt. Het proces en mijn observaties bespreek ik met de ouders. Indien mogelijk geef ik adviezen aan de ouders. Hierna volgen weer 5 sessies met uw kind. Ook na deze sessies is er een oudergesprek waarin de voortgang en behandelplan besproken worden. Deze laatste fase herhaalt zich tot aan de evaluatie en afronding. Vaak geeft het kind het moment van de afronding zelf aan.

naar boven

Uitgangspunten

De Integratieve Kindertherapie heeft een moreel en ethisch uitgangspunt. De verklaring van de Rechten van het Kind worden vertaald en zichtbaar gemaakt in het gedrag van de kindertherapeut. De integratief kindertherapeut neemt niet alleen het kind in therapie: de rest van de gezinsleden spelen een belangrijke rol en worden soms direct betrokken in de therapie.

De drie ethische uitgangspunten:
 1. Het kind staat centraal, dit wordt onder meer als volgt vertaald:
  Het kind weet het,
  het kind communiceert het,
  het kind kan het,
  het kind doet het;
 2. Het kind heeft recht op zijn ouders. Voor mij als integratief kindertherapeut betekent dit dat ik ouders ondersteun en actief betrek in de therapie. Respect voor het kind betekent ook respect voor de ouders, want het kind komt voort uit die twee ouders;
 3. Ouders blijven de ouders van het kind. Ook al kunnen ouders zelf de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind niet dragen, toch blijven ze de ouders van het kind. Het is van essentieel belang dat de ouders de gelegenheid krijgen om te geven wat ze kunnen

naar boven

Rechten van het kind

De rechten van het kind vormen het uitgangspunt van de Integratieve Kindertherapie. Hieronder volgt een verkorte versie van de rechten van het kind. Voor een uitgebreidere versie van de rechten van het kind zie links.
 1. ieder kind heeft recht op genoeg en gezond eten;
 2. ieder kind heeft recht op onderwijs;
 3. ieder kind heeft recht op een gezond leven;
 4. geen enkel kind mag gedwongen worden om te werken;
 5. geen enkel kind mag mishandeld worden;
 6. geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog of geweld;
 7. kinderen mogen zeggen wat ze denken en voelen;
 8. kinderen mogen hun eigen geloof hebben;
 9. kinderen hebben recht om te spelen;
 10. vluchtelingen kinderen, wezen en gehandicapte kinderen hebben voorrang.

naar bovencopyright Truus BusschersKindertherapie Tuinwijk - Van Marumstraat 4 - Utrecht - 06-20371974 -

//-->

© Illustraties en copyright: Truus Busschers© Website: Afelonne Doek