welkom voor kinderen voor ouders wie ben ik contact
Algemene voorwaarden

  • u als ouders heeft een intake- en een eindevaluatiegesprek met de kindertherapeut, daarnaast volgt er na iedere vijfde sessie van uw kind een oudergesprek;
  • zowel de sessies met het kind als de oudergesprekken kunnen worden opgenomen op video. Dit maakt het mogelijk dat de kindertherapeut zich tijdens de sessies volledig kan richten op het gesprek of het spel en dienen als aantekeningen. De opnamen zijn en blijven eigendom van de kindertherapeut;
  • in de oudergesprekken bespreekt de kindertherapeut het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken naar voren gebracht na toestemming van het kind. De therapeut is namelijk gehouden aan de beroepscode;
  • het kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouder zorgt u ervoor dat het kind genoeg weet over
    de therapie. Een gedeelte van deze website is speciaal voor kinderen.<>
  • er is geen wachtruimte, dit betekent dat u uw kind brengt en na een uur weer ophaalt;
  • gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Dit kan ook via de voicemail bij niet directe bereikbaarheid van de therapeut. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht;

naar boven

Kosten Therapie

copyright Truus Busschers

De kindsessies en de oudergesprekken kosten 90,- per uur. Een observatie op school en / of gesprekken met derden kost 90,- per uur, als er ook een schoolverslag gewenst is, kost dit 90,-. Telefonische consulten kosten 22,50 per kwartier.
Ter kennismaking is het mogelijk om vrijblijvend een bezoek aan de praktijk te brengen (afspraak van 20 tot 30 minuten)

Kosten Supervisie
Individuele sessie van 45 minuten kost 90,-, in een 2-tal sessie van 1,5 uur kost 85,- p.p.
en in een 3-tal sessie van 2 uur kost 80,- p.p.

Ik ben geregistreerd lid van beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). De VIT is een erkende beroepsvereniging waardoor het mogelijk is voor clienten om de therapie (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.
Informeer daarom altijd bij de ziektekostenverzekeraar(s) onder alternatieve zorg / psychosociale zorg in uw aanvullende verzekering. Belangrijke AGB codes en codes van mijn beroeps- en koepelvereniging vermeld ik op mijn facturen. Voor een overzicht van de zorgverleners die integratieve kindertherapie vergoeden verwijs ik u naar de website van de VIT Vereniging van Integraal Therapeuten (klik op het kopje "Clienten" en kies dan "Overzicht vergoedingen").
Als er geen sprake is van vergoeding via de ziektekostenverzekering kan ik eventueel helpen met een coulanceaanvraag. Soms is (gedeeltelijke) vergoeding dan toch mogelijk. Eventueel is een betalingsregeling mogelijk. Ook het persoonsgebonden budget (PGB) kan soms gebruikt worden. Komt u voor geen van hiervoor genoemde vergoedingen in aanmerking, dan kunt u de kosten als 'buitengewone uitgaven' opvoeren bij uw belastingaangifte.

Europese registratie
Door het voldoen aan de Europese richtlijnen (in o.a. opleiding en kwaliteitswaarborg) ben ik Europees gecertificeerd bij de EAP (European Association for Psychotherapy) en de Nederlandse vertegenwoordiging daarvan: de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Voor meer informatie verwijs ik u graag naar: www.nap-psychotherapie.com

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De kindertherapeut verwerkt de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens van de ouder(s) / verzorger(s) en het kind volgens de bepalingen van de nieuwe Europese privacywet. Hiervoor wordt voor aanvang van de therapie dit privacy-document overlegd en ondertekend door de therapeut en de ouder(s) / verzorger(s).

Ontevreden
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen onder nummer 11384 (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie met als licentienummer ECP-NL-416 en is het tuchtrecht via deze organisatie geregeld (www.nap-psychotherapie.nl).

 

naar boven

Links

Nederlandse Academie voor Psychotherapie
Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)
Samenwerkingsverband Utrechtse Kinder- en Jeugdtherapeuten
AWBZ regeling bij mogelijk psychische hulp (persoonsgebonden budget PGB)
Ouders en rugzak
Uitgebreidere informatie over de rechten van het kind
Praktijk voor integratieve therapie
Instituut voor Consultatie bij leerproblemen Utrecht
Wegwijzer voor kindertherapeuten
www.nap-psychotherapie.com

 

naar boven

Aanraders

Kinderen en angst. Over de praktijk van de integratieve kindertherapie met tips voor ouders en opvoeders. Charlotte Visch (grondlegger van de integratieve kindertherapie)
ISBN 90 215 4455 5.

Merel is bang, over angst. Martine Delfos
ISBN 9085605148

Kinderen en gescheiden ouders. De emotionele toekomst van je kind veiligstellen. Charlotte Visch
ISBN 9021583631.

Van alles twee, over de betekenis van echtscheiding voor jonge kinderen. Martine Delfos (2000)
ISBN 90-85605040

Kamil, de groene kameleon. Danielle Steggink
ISBN 9066655003

Huilen, boos zijn, ruzie. Omgaan met emoties bij kinderen van 0 - 8 jaar. Hanneke van Hasselt - Mooy
ISBN 90 6665 378 7.

De wereld van Luuk,over autisme. Martine Delfos
ISBN 908560513x

Ze vinden me druk, over drukke kinderen en adhd. Martine Delfos
ISBN 9085605024.

Nieuwetijdskinderen. Het intuitieve kind in gezin, onderwijs en hulpverlening. Carla Muijsert-van Blitterswijk
ISBN 90-202-8236-0

Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder. Martine Delfos
ISBN 9075564619

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk. Als je vader of moeder is doodgegaan. Ineke van Essen
ISBN 90-6481-326-4

En ik, en ik, en ik. Allemaal kinderen, een boek voor allerlei soorten kinderen. Emma Damon
ISBN 90-6249-227-4

naar bovencopyright Truus BusschersKindertherapie Tuinwijk - Van Marumstraat 4 - Utrecht - 06-20371974 -

© Illustraties en copyright: Truus Busschers© Website: Afelonne Doek